work in progress

In de Zhuangzi komen een groot aantal personen voor. Het boek is een drukbevolkte ruimte waarin veel van deze figuren met elkaar in gesprek zijn, meestal in de vorm van korte dialogen.
Voor Jean Levi is dit een reden om te spreken over Le petit monde de Zhangzi.

Voor een deel bestaat de bevolking uit historische personen en voor een deel zijn het fantasiefiguren of archetypen.

Hieronder treft u informatie over de personages die voorkomen in de Zhuangzi. Tussen haakjes staat het aantal malen dat het personage voorkomt (eerste cijfer) en het aantal dialogen of monologen (tweede cijfer). De optelling is per paragraaf. Als een personage binnen een paragraaf meerdere keren voorkomt, dan wordt deze maar eenmaal geteld.

U kunt een selectie maken uit de verschillende groepen die ik onderscheid (in ontwikkeling) of uit een van de hoofdstukken van de Zhuangzi.

of

volgorde

Overzicht 345 personages

Confucius (54 - 46)
Yao (37 - 7)
de heilige mens (35 - 0)
Zhuang Zi (29 - 25)
Shun (27 - 5)
de allerhoogste mens (21 - 0)
Gele keizer (18 - 5)
Lao Zi (16 - 15)
Hui Zi (13 - 11)
Yan Hui (13 - 10)
Jie (11 - 0)
Tang (11 - 1)
Xu You (9 - 4)
Yu (8 - 1)
Zeng Shen (8 - 2)
Zigong (8 - 7)
de ware mens (7 - 0)
Koning Wu (7 - 0)
Lie Zi (7 - 6)
Shennong (7 - 1)
Zilu (7 - 6)
Ziqi van de Zuiderwal (7 - 7)
Bi Gan, prins (6 - 0)
Mo Di (6 - 0)
Yang Zhu (6 - 3)
de goddelijke mens (5 - 0)
Fuxi (5 - 0)
hertog Huan van Qi (5 - 4)
Koning Zhou (5 - 0)
Rover Voetpad (5 - 1)
Shi Qiu (5 - 0)
Tandeloos (5 - 3)
Bo Yi (4 - 0)
Jianwu (4 - 3)
koning van Chu (4 - 1)
Wu Zixu (4 - 0)
Yan He (4 - 4)
Duisterman Afwezig (3 - 3)
Gedrochtelijke Shu / meneer Gedrocht (3 - 1)
Guan Longfeng (3 - 0)
Guan Zhong (3 - 2)
hertog Ai van Lu (3 - 3)
hertog Ling van Wei (3 - 0)
hertog van Zhou (3 - 0)
Jieyu (3 - 2)
Koning van Wei (3 - 1)
Koning Wen (3 - 1)
Kuang, muziekmeester (3 - 1)
Li Zhu (3 - 0)
Meester Kazuifel (3 - 2)
Prinsenkind (3 - 2)
Xiwei (3 - 1)
Yi (3 - 0)
Bao, de houthakker (2 - 0)
Boli Xi (2 - 0)
Chaos (2 - 0)
Chui, ambachtsman (2 - 0)
de onsterfelijken (2 - 0)
Gongsun Long (2 - 1)
Graaf Ling van Wei (2 - 0)
Hebo, de Riviergraaf (2 - 1)
Heer van Lu (2 - 0)
hertog Mu van Qin (2 - 0)
Hertog van Lu (2 - 1)
hertog Wu van Wei (2 - 2)
Jixian, sjamaan (2 - 2)
koning van Song (2 - 0)
Koning van Wu (2 - 1)
Meester Sanghu (2 - 2)
Mou, prins van Wei prins van Zhongshan (2 - 2)
Pengmeng (2 - 0)
Pengzu (2 - 0)
prins Ren (2 - 0)
Qin Huali (2 - 1)
Qu Boyu (2 - 1)
Schaduw (2 - 2)
Shanjuan (2 - 1)
Shentu Di (2 - 0)
Shu Qi (2 - 1)
Song Rongzi (2 - 0)
student Staart (2 - 0)
Suiren, vuurmaker (2 - 0)
Sunshu Ao (2 - 2)
Timmerman Shi (2 - 2)
volgelingen Zhuangzi (2 - 2)
Watergeest (2 - 2)
Xishi, de schone (2 - 0)
Xu Wugai (2 - 2)
Yancheng Ziyou (2 - 2)
Yiliao van Nanshi (2 - 2)
Yin de Wachter van de Bergpas (2 - 1)
Yin Yi (2 - 0)
Yuan, de heer van Song (2 - 1)
Zhongshi (2 - 0)
Aanvoerder van Rechts (1 - 1)
afgezant van de heer van Lu (1 - 1)
Ahegan (1 - 1)
Aitaito (1 - 1)
Bai, hertog (1 - 0)
Bao Shuya (1 - 0)
Beeldloos (1 - 1)
Bian Sui (1 - 1)
Binnen in de Leegte (1 - 0)
Bo Chang-qian (1 - 1)
Bo Ju (1 - 1)
Bocheng Zigao (1 - 1)
boer uit Shihu (1 - 1)
Bohuang (1 - 0)
Bole (1 - 0)
Cao Shang uit Song (1 - 1)
Chang Hong (1 - 0)
Chang Hong (1 - 0)
Changji (1 - 1)
Chaoswachter (1 - 0)
Chen Huan (1 - 0)
Cheng van de Noorderpoort (1 - 1)
Chizhang Manji (1 - 1)
Cui Qu (1 - 1)
Dai Jinren (1 - 1)
Datao (1 - 1)
Dating (1 - 0)
de grootmaarschalk (1 - 1)
de mensen van Yue (1 - 1)
de smid (1 - 1)
de veerman (1 - 1)
Deng Lingzi (1 - 0)
discipelen Gengsang Chu (1 - 1)
Doeniet (1 - 1)
Doeniet de Zwijger (1 - 1)
Dolle warhoofd (1 - 1)
Dong Wu (1 - 0)
Doorbraak van Verlichting (1 - 0)
Duisternis (1 - 0)
E Lai (1 - 0)
een knaap (1 - 1)
eerlijke Gong (1 - 0)
Eindeloos (1 - 1)
Feng Yi (1 - 0)
Geen Begin (1 - 1)
Gefluisterde Aanwijzingen (1 - 0)
Gengsang Chu (1 - 1)
Gesprekspartner (1 - 0)
Gewaagde Veronderstelling (1 - 0)
golvengraaf van de Oosterzee (1 - 1)
Gong Yuexiu (1 - 0)
Gonggong (1 - 0)
Gongsun Yan (1 - 1)
Gongwen Xian (1 - 1)
Goujian (1 - 0)
graaf Wen van Jin (1 - 0)
Grappenmaker (1 - 0)
Grenswachter van Hua (1 - 1)
Grote Berggod (1 - 0)
Grote Overeenstemmer (1 - 1)
Harmoniebesef (1 - 1)
Hebbesman (1 - 1)
Heer Ranxiang (1 - 0)
heer van Fan (1 - 1)
Heer van Yu (1 - 0)
heer Yuan van Song (1 - 0)
Helder Licht (1 - 1)
Hemelvast (1 - 1)
heremiet uit Qin (1 - 1)
Herhaalde Recitatie (1 - 0)
hertog Ai van Lu (1 - 1)
hertog van Gong (1 - 0)
Hertog van Qi (1 - 0)
hertog van Wei (1 - 0)
hertog Wei van Zhu (1 - 1)
hertog Wen van Wei (1 - 1)
Hexu (1 - 0)
Hoogste Zuiverheid (Taiqing) (1 - 1)
Hou, de marktopzichter (1 - 0)
Hua Zi (1 - 1)
Huan Duan (1 - 0)
Huandou (1 - 0)
Huang Liao (1 - 0)
Ji (1 - 0)
Ji Che (1 - 1)
Ji Chi (1 - 0)
Ji Ta (1 - 0)
Ji van het Oosterveld (1 - 0)
Ji Xingzi (1 - 1)
Ji Zhen (1 - 0)
Ji Zi (1 - 0)
Ji Zi (1 - 1)
Ji, de oude draak (1 - 1)
Jian de onderwijzer (1 - 1)
Jianglü Mian (1 - 1)
Jie Zie (1 - 0)
Jiezi Tui (1 - 0)
Jiju (1 - 0)
Jiufan Yin (1 - 1)
Kan Fei (1 - 0)
Kennis (1 - 1)
kerel die aan het zwemmen is (1 - 1)
Kind van de Kalligrafie (1 - 0)
Kleine woelwater (1 - 0)
knaapje uit Shouling (1 - 0)
Kok Ding (1 - 1)
koning Dan (1 - 1)
koning Ji (1 - 0)
Koning van Jin (1 - 0)
koning van Qin (1 - 0)
koning Wen van Zhao (1 - 1)
koning Zhao van Chu (1 - 1)
Kropgezwel als een waterkruik (1 - 0)
Ku Huo (1 - 0)
Kuai (1 - 0)
Kui (1 - 1)
Kun (1 - 0)
Lamzak uit Zheng (1 - 1)
Laolai Zi (1 - 1)
leerling Lu Ju (1 - 1)
Lianshu (1 - 1)
Lilu (1 - 0)
Lin Hui (1 - 0)
Lin Ju (1 - 1)
Liploos de Mismaakte met de Bochel (1 - 0)
Liuxia Ji (1 - 1)
Lixu (1 - 0)
Lu Ju (1 - 1)
maarschalk Ziqi (1 - 1)
man bij de Waterpoort (1 - 0)
man met een bochel (1 - 1)
Meester Fan van Meng (1 - 1)
Meester Hui (1 - 1)
Meester Kalebas (1 - 1)
Meester Kuang (1 - 0)
Meester Lai (1 - 1)
Meester Lange Plataan (1 - 1)
Meester Leergraag (1 - 1)
Meester Li (1 - 1)
Meester Schuwe Ekster (1 - 1)
meester Shen (1 - 0)
Meester Si (1 - 1)
Meester van de wijde volkomenheid (1 - 1)
Meester Wenbo Xue (1 - 1)
Meester Xun van de Oosterwal (1 - 0)
Meester Yu (1 - 1)
Meester Zhan (1 - 1)
Meester Zihua (1 - 1)
Men Wugui (1 - 1)
Meneer de Malle (1 - 1)
Mengsun Cai (1 - 1)
Mens Zonder Naam (1 - 1)
Min Zi (1 - 0)
minister (Cheng) (1 - 1)
Nanrong Zhu (1 - 1)
Niemendal (1 - 1)
Nooitgenoeg (1 - 1)
Nu Shang (1 - 0)
Onbesuisd, god van de zuidelijke zeeën (1 - 0)
Onbezonnen, god van de noordelijke zeeën (1 - 0)
opzichter van de altaren in de Grote Plataan (1 - 1)
oude heer Ren (1 - 1)
oude man van Zang (Jiang Ziya) (1 - 1)
oude visserman (1 - 1)
persoon uit Lu (1 - 1)
Pian, de wagenmaker (1 - 1)
prins Sou (1 - 1)
Qi Gong (1 - 0)
Qing, meesterhoutsnijder (1 - 1)
Qingji, prins (1 - 1)
Ran Qiu (1 - 1)
Rongcheng (1 - 0)
Ruo (1 - 1)
Scholaster Belletrie (1 - 1)
Schone van Li (1 - 0)
Shan Bao (1 - 0)
She van het Noordpaleis (1 - 1)
Shen Dao (1 - 0)
Shentu Jia (1 - 1)
Shu Dan (1 - 1)
Shushan Zondertenen (1 - 1)
Simpele Mist (1 - 1)
Tang (1 - 1)
Tian Cheng (1 - 0)
Tian Ji (1 - 0)
Tian Kaizhi (1 - 1)
Tian Mou (1 - 0)
Tian Pian (1 - 0)
Tian Zifang (1 - 1)
Toepasselijk licht (1 - 0)
tuinman (1 - 1)
Verlichtende Allegorie (1 - 0)
Volkslied (1 - 0)
Voorbidder van de voorvaderempel (1 - 1)
vorst van Hu (1 - 0)
vrouw van Liezi (1 - 1)
vrouw Yu (1 - 1)
Wang Guo (1 - 1)
Wang tai (1 - 1)
Was er een Begin (1 - 0)
watergraaf (1 - 1)
Weetbeetje (1 - 1)
Wenhui, vorst (1 - 1)
Wervelwind (1 - 1)
Wijde Weetniet (1 - 1)
Wolkenaanvoerder (1 - 1)
Wu Guang (1 - 1)
Wu Guang (1 - 0)
Wu Hou (1 - 0)
Wuzi (1 - 1)
Xiangli Qin (1 - 0)
Xipeng (1 - 0)
Xiwangmu, de moedervorstin van het Westen (1 - 0)
Yan Buyi (1 - 1)
Yancheng Zhi (1 - 1)
Yang Hu (1 - 0)
Yanggang (1 - 1)
Yi Jie (1 - 0)
Yi van Liang (1 - 0)
Yi Yin (1 - 1)
Yin Wen (1 - 0)
Ying van Wei (1 - 1)
Yu Ju, visser (1 - 1)
Yu Qiang (1 - 0)
Yu'er (1 - 0)
Yuan Xian (1 - 1)
Yue de schapenslager (1 - 1)
Zhang Yi (1 - 0)
Zhang, de luitspeler (1 - 1)
Zhao Wen (1 - 1)
Zhaoxi, markies van Han (1 - 1)
Zheng Kaofu (1 - 0)
Zhi van Zizhou (1 - 1)
Zhi, minister (1 - 0)
Zhiyou (1 - 1)
Zhong (1 - 0)
Zhu Xian (1 - 0)
Zhuan Xu (1 - 0)
Zhuang, hertog (1 - 1)
Zhurong (1 - 0)
Zichan van Zheng (1 - 1)
Zigong, heer van Ye (1 - 1)
Zilao (1 - 1)
Zisang (1 - 1)
Zixu (1 - 0)
Ziyang (1 - 1)
Ziyang van Zheng (1 - 1)
Ziyu (1 - 1)
Zizhang (1 - 1)
Zunlu (1 - 0)
Zware Leerjaren (1 - 0)

colofon | cookies | afkortingen en iconen