Commentaren

De Chinese filosofie kent een uitgebreide commentaartraditie. De oorspronkelijke tekst wordt voorzien van commentaar en de tekst met commentaar wordt vervolgens weer doorgegeven, waarop een nieuw commentaar volgt etc.

Hieronder presenteren we een kleine selectie van de vele Zhuangzi-commentaren (in historische volgorde). Het overzicht is nog in ontwikkeling.


Xiang Xiu 向秀

ook: zi Ziqi 子期
periode: ca. 227-272 - Wei dynastie
Een van de vroege commentatoren voor de tekstbewerking door Guo Xiang. Hij gaf zijn commentaar op 27 hoofdstukken (7 innerlijk en ongeveer 20 uiterlijk) Guo Xiang maakte in zijn redactie van de Zhuangzi gebruik van dit commentaar.
Ga naar de pagina Xiang Xiu

Cui Zhuan 崔譔 [Ts'ui Chuan]

ook: niet te verwarren met Cui Zhuan 崔篆 (fl. 10–25)
periode: overleden 290 n.Chr
Een van de vroege commentatoren voor de tekstbewerking door Guo Xiang. Hij schreef het commentaar bij 27 hoofdstukken van de Zhuangzi. Het commentaar is verloren gegaan

Sima Biao 司馬彪 [Ssu-ma Piao]

ook: style name Shaotong 紹統
periode: ca 240-306 n.Chr. - Yin dynastie
Een van de vroege commentatoren uit de Yin-dynastie. Hij schreef het commentaar bij een Zhuangzi die toen nog uit 52 hoofdstukken (pian) bestond. Het commentaar is verloren gegaan.
Ga naar de pagina Sima Biao

Guo Xiang 郭象 [Kuo Hsiang]

ook: zi Zixuan
periode: c. 252 - 312 n.Chr - Yin dynastie
Guo Xiang is samensteller van de overgeleverde Zhuangzi en voorzag deze van commentaar. Hij heeft de toen bestaande tekst van 52 hoofdstukken ingekort en geredigeerd tot de huidige Zhuangzi met 33 hoofdstukken.
Ga naar de pagina Guo Xiang

Zhi Dun 支遁 [Chih-tun]

ook: zi Zhi Daolin 道林
periode: 314-366 - Oostelijke Jin dynastie
Boedhistische monnik en dichter die commentaar leverde bij hoofdstuk 1 Xiaoyao you van de Zhuangzi
Ga naar de pagina Zhi Dun

Lu Deming 陸德明 [Lu Te-Ming]

ook: familienaam Lu Yuanlang 陸元朗
periode: ca. 550-630 na Chr.

Cheng Xuanying 成玄英 [Ch'eng Hsüan-ying]

ook: omgangsnaam Zishi 子實
periode: 631-655 - Tang dynastie
Een Daoistisch monnik, posthuum bekend als de "Master of Doctrines at Xihua Abbey“ (西華法師)". Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van "School of Double Mystery" (Chongxuan). Zijn commentaar is overgeleverd als subcommentaar bij dat van Guo Xiang in de 'Nanhua zhen jing zhushu'
Ga naar de pagina Cheng Xuanying

Chen Jingyuan 陳景元 [Ch'en Ching-yüan]

ook: zi: Taichu 太初, hao: Bixuzi 碧虚子, ook Chen Bixu 陈碧虚)
periode: 1025-1094 - Song dynastie
Chen was een daoïstische priester (daoshi 道士). Chen is vooral bekend om zijn tekstkritische opmerkingen bij de Zhuangzi, waarin hij tekstvarianten opsomt uit verloren edities uit de Tang- en Song-periode. Chen.
Ga naar de pagina Chen Jingyuan

Lü Huiqing 呂惠卿

ook: zi Ji Fu 吉甫
periode: 1032-1111 - Song dynastie
Lü schreef een commentaar in 33 hoofdstukken en is getiteld Zhuangzi Yi. Hij ziet Zhuangzi's kritiek op Confucius als stimulans voor een vertoog over 'sagely knowledge and rituaal norms'.
Ga naar de pagina Lü Huiqing

Wang Pang 王雱

ook: courtesy name Yi Du 疑獨
periode: 1044-1076 - Song dynastie
Hij schreef het commentaar Nanhua zhenjing shiyi waarin hij de onderliggende betekenis van de Zhuangzi aan het licht probeerde te brengen: de filosofie van Zhanagzi is geworteld in de Dao, vanwaaruit de mensheid zijn aangeboren natuur weer kan herstellen.
Ga naar de pagina Wang Pang

Chen Xiangdao 陳詳道

ook: Yong Zhi en Jie Zhi
periode: 1053-1093 - Song dynastie
Chen baseerde zijn commentaar, de Zhuangzi Zhu 莊子注, op veel andere klassieke teksten zoals de Zhouyi (Daodejing), Shangshu, Lunyu, Mengzi, Guanzi, Wenzi en Liezi.
Ga naar de pagina Chen Xiangdao

Lin Xiyi 林希逸

ook: zi: Suweng 肅翁, hao: Juanzhai, ook Zhuxi 竹溪
periode: ca. 1210-1273 - Song dynastie
Een Neo-Confucianisische geleerde die zijn commentaar tegenover dat van Guo Xiang positioneert.
Ga naar de pagina Lin Xiyi

Chu Boxiu 褚伯秀

ook: courtesy name Shixiu 師秀, pseudoniemen Xue Zhe 雪轍 en Huan Zhongzi 環中子
periode: 1230-1287? - Song dynastie
Chu Boxiu was een Daoistische priester. Zijn belangrijkste werk is de Nanhua Zhenjing Yihai Zuanwei dat bestaat uit maar liefst 106 bamboerollen en bevat 13 verschillende commentaren uit de Wei-Jin tot de late Song periode. Zijn eigen commentaar is gecentreerd ronde de begrippen yangxing (to nourish one's nature), fuxing (to return to one's nature) en "total forgetting" (jianwang).
Ga naar de pagina Chu Boxiu

Luo Miandao 羅勉道

ook: pseudonym was Zhu Feng 竹峰
periode: d. 1367
Hij schreef het commentaar Nanhua zhenjing xunben 南華真經循本 (Complying with the Original Meaning of the Perfect Scripture of the Southern Cultural Florescence).
Ga naar de pagina Luo Miandao

colofon | cookies | afkortingen en iconen